Make your own free website on Tripod.com

Sejarah     Lokasi     Piagam Pelanggan     Misi dan Visi     Prasarana

Visi Maktab.

Bagi menyedia dan melaksanakan Program Pendidikan Guru seperti yang digariskan dan dikehendaki oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru selaras dengan aspirasi pendidikan di Malaysia yang menuju ke arah Kecemerlangan Akademik , Ko-kurikulum dan peribadi.

Misi Maktab

Mampu mengguna teknologi terkini dalam pedagogi serta cekap dan mahir dalam mengurus/ mengakses dan mengguna maklumat

Berdaya saing, komited terhadap tugas dan bijaksana dalam tindakan.

Mempunyai keperibadian mulia dan beretika.

Unggul dan kotemporari dalam komuniti.