Make your own free website on Tripod.com

Sejarah     Lokasi     Piagam Pelanggan     Misi dan Visi     Prasarana

PIAGAM PELANGGAN


1. Memberi perkhidmatan profesional kepada guru pelatih dalam bidang tugas dan tanggungjawab pendidikan. 

2. Menyempurnakan kurikulum dan kokurikulum kursus dua minggu sebelum tarikh peperiksaan bagi setiap kumpulan. 

3. Memulakan sesi kuliah pada hari pertama bagi setiap permulaan semester.

4. Mematuhi peruntukan jadual waktu kuliah dan gerak kerja kokurikulum (GERKO) yang telah ditetapkan oleh pihak maktab.

5. Mematuhi jadual penyeliaan praktikum dan menyerahkan markah kepada Setiausaha Peperiksaan seminggu selepas tamat praktikum.

6. Melahirkan guru-guru pelatih yang berketrampilan dalam bidang pendidikan serta bersifat kreatif, inovatif dan ithlizam dalam tugas dan tanggungjawab mereka.

7. Memastikan elaun guru pelatih dibayar tidak lewat daripada 10 haribulan pada setiap bulan.   8. Menentukan peraturan kewangan maktab dilaksanakan dengan wajar dan sempurna.

9. Memaklumkan maklumat pendidikan terkini kepada semua pihak yang berkaitan.

10. Memastikan semua pelanggan diberi layanan sewajarnya mengikut budaya masyarakat yang unggul.

11. Memberi latihan peningkatan kepada guru pelatih mengikut keperluan.