Make your own free website on Tripod.com

KPLI        BEd        KDP        KDPM

 

Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI)


Jangkamasa kursus ini adalah selama 2 semester (1 tahun).

Antara kursus yang dilaksanakan di MPTB:

Maklumat lanjut berkenaan KPLI boleh di perolehi dari laman web BPG.