Make your own free website on Tripod.com

KPLI        BEd        KDP        KDPM

Kursus Dalam Perkhidmatan


Antara kursus yang dilaksanakan di MPTB:

  1. Kursus Pendek
  1. Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG)

Dilaksanakan setahun di maktab dan dua tahun di universiti.

Maklumat lanjut berkenaan KDP boleh di perolehi dari laman web BPG.