Make your own free website on Tripod.com

KPLI        BEd        KDP        KDPM

Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM)


Jangkamasa kursus ini adalah selama 6 semester (3 tahun).

Antara kursus yang dilaksanakan di MPTB:

Maklumat lanjut berkenaan KDPM boleh di perolehi dari laman web BPG.